Quantcast
Banner Gori
Charles Michel al tavolo con Klaus Iohannis e primo ministro Bulgaria, Boiko Borisov (twitter Barend Leyts)
Charles Michel al tavolo con Klaus Iohannis e primo ministro Bulgaria, Boiko Borisov (twitter Barend Leyts)
Attualità Politica

Terzo giorno di trattative Vertice UE: c’è ancora un rischio fallimento

Terzo giorno di difficili negoziati su un piano per rilanciare l’economia della U.E. dopo lo shock causato dalla pandemia di coronavirus.
Este a treia zi de negocieri dificile privind planul de relansare a economiei Uniunii Europene după șocul provocat de pandemia de coronavirus, în valoare de 750 de miliarde de euro.

 

I capi di stato e di governo si incontreranno nuovamente per sbloccare la situazione.

Terzo giorno di trattative Vertice UE: c’è ancora rischio fallimento

Domenica 19 luglio, 18:00 .

“L’Europa non è una drogheria, dove ognuno può scegliere quello che vuole”,

ha detto primo ministro lussemburghese e la sua dichiarazione ha acceso un faro sulla situazione di tensione al vertice UE.

Per tre giorni, Bruxelles è stata teatro di incomprensioni come raramente viste negli ultimi anni nell’Unione europea.

“Devo ammettere che Michel (Charles Michel, presidente del Consiglio europeo – ndr) non ha un compito facile. Raramente ho visto così tante opinioni diverse in così tanti modi in sette anni. È triste che nel 2020 dobbiamo ricordare che l’UE fa riferimento soprattutto a diritti, valori, cose molto importanti. Non possiamo accettare che questi valori, che sono la spina dorsale dell’Unione europea, siano messi in discussione da alcuni. Perché l’Europa non è un posto dove puoi scegliere quello che vuoi. L’Europa parla soprattutto dei valori che proteggiamo “,

ha affermato Xavier Bettel, primo ministro lussemburghese.

Il portavoce del presidente del Consiglio europeo ha pubblicato su Twitter immagini dei negoziati che Charles Michel sta di nuovo intrattenendo con i leader europei, sui gruppi di interesse.

In una foto, il presidente del Consiglio europeo parla con i rappresentanti del gruppo Visegrad, in un’altra Charles Michel è seduto al tavolo con il presidente Klaus Iohannis e il primo ministro della Bulgaria, Boiko Borisov.

Klaus Iohannis, moderato ottimismo

Il presidente Klaus Iohannis ha dichiarato domenica a Bruxelles che spera che i negoziati con i leader europei per un piano di ripresa economica dell’UE siano conclusi con un accordo, ma ha dichiarato di essere “moderatamente ottimista”.

Per quanto riguarda il primo ministro bulgaro Boiko Borisov , ha affermato di aver sostenuto gli Stati membri dell’Unione europea che hanno dichiarato, durante i colloqui al vertice di Bruxelles sul piano di ripresa economica, di volere che i fondi europei fossero collegati al rispetto dello stato di diritto. una posizione con cui il primo ministro ungherese, ad esempio, non è d’accordo.

Viktor Orban ritiene che gli stati che non accettano le regole dello stato di diritto dovrebbero essere esclusi dall’UE, non sanzionati finanziariamente, e sostiene la separazione approcci politici da economici.

“C’è molta buona volontà (…), ma è anche possibile che oggi non si raggiungeranno risultati “,

ha dichiarato Angela Merkel al vertice per una nuova giornata di negoziati che ha descritto come “decisivo”. “Non posso dire ora se verrà trovata una soluzione”,  ha insistito.

Il problema maggiore è il valore dei fondi non rimborsabili: 500 miliardi di euro sono stati la proposta iniziale della Commissione europea, quindi l’importo è stato modificato. La Svezia avrebbe anticipato anche un importo significativamente inferiore: 150 miliardi di .

A poco a poco, il valore dell’aiuto economico è stato oscurato dalla domanda dei Paesi Bassi, sostenuta da altri paesi, di collegare il denaro allo stato di diritto e alle riforme strutturali . È stata inoltre delineata una posizione avversa, rappresentata dall’Ungheria sostenuta dalla Polonia, e i negoziati si sono nuovamente fermati.

Da fonti vicine ai colloqui, AFP, rilevato da Agerpres, ha scoperto che il piano presentato dal presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, gode di un “importante” sostegno, ma il processo di negoziazione è ancora “difficile e laborioso”, afferma un’altra fonte della stessa agenzia.

Il primo ministro italiano Giusppe Conte ha affermato che i negoziati sono “molto più difficili del previsto” e ha persino menzionato una “situazione di stallo”, senza elaborazioni.

Ha espresso insoddisfazione per il fatto che “i sostenitori di Olanda ed altri non vedono la necessità di una forte reazione”.

Un diplomatico olandese aveva già riconosciuto che la proposta fatta la mattina era “un passo nella giusta direzione”.

Insieme ai Paesi Bassi, l’ Austria, la Danimarca e la Svezia fanno parte del gruppo di Stati “austeri” che sostengono la concessione di una piccola quantità di prestiti non rimborsabili ai paesi più gravemente colpiti dall’epidemia di Coronavirus , anche la Finlandia ha una posizione vicina a loro.

“Come previsto, è una dura battaglia, una trattativa difficile, ma stiamo andando nella giusta direzione e questa è la cosa più importante”,

ha detto ai giornalisti il cancelliere austriaco Sebastian Kurz.

Modifica web e traduzione: Cristina Adriana Botis

Șefii de stat și de guvern se vor reuni din nou pentru deblocarea situației.

A treia zi de negocieri Summit UE: există încă un risc de eșec

Duminică, 19 iulie, ora 18:00.

“Europa nu este un aprozar, de unde fiecare își poate alege ce-și dorește”,

a declarat premierul Luxemburgului, iar declarația sa aruncă o lumină asupra situației tensionate de la summitul UE.

De trei zile, Bruxelles-ul este scena unor neînțelegeri cum rar s-au mai văzut în ultimii ani în sânul Uniunii Europene. 

“Trebuie să recunosc că Michel (Charles Michel, președintele Consiliului European – n.red.) nu are o sarcină ușoară. Rar am văzut în șapte ani opinii atât de diferite în atât de multe privințe. E trist că în 2020 trebuie să reamintim că UE se referă, dincolo de toate, la drepturi, valori, lucruri foarte importante. Nu putem accepta ca aceste valori, care reprezintă coloană vertebrală a Uniunii Europene, să fie puse la îndoială de unii. Fiindcă Europa nu este un aprozar unde îți poți alege ceea ce vrei. Europa se referă, mai presus de orice, la valorile pe care le protejăm”,

a spus Xavier Bettel, premierul Luxemburgului.

Purtătorul de cuvânt al președintelui Consiliului European a publicat pe Twitter poze de la negocierile pe care Charles Michel le poartă din nou cu lideri din Europa, pe grupuri de interese.

Într-una din fotografii, președintele Consiliului European discută cu reprezentanții Grupului de la Vișegrad, în altă fotografie Charles Michel stă la masă cu președintele Klaus Iohannis și premierul Bulgariei, Boiko Borisov.

Klaus Iohannis, optimism moderat

Președintele Klaus Iohannis a declarat duminică, la Bruxelles, că speră ca negocierile cu liderii europeni pentru planul de relansare economică la nivelul UE să se finalizeze cu un acord, dar a precizat că este „moderat optimist”.

În ceea ce-l privește pe premierul bulgar Boiko Borisov, acesta a anunţat că susţine ţările membre ale Uniunii Europene care în discuţiile de la summitul de la Bruxelles privind planul de relansare economică au afirmat că doresc corelarea acordării fondurilor europene de respectarea statului de drept, o poziție cu care premierul Ungariei, de pildă, nu este de acord.

Viktor Orban consideră că statele care nu acceptă normele statului de drept trebuie excluse din UE, nu sancţionate financiar, si de aceea el pledează pentru separarea abordărilor politice de cele economice.

“Există multă bunăvoinţă (…), însă este de asemenea posibil ca astăzi  să nu se ajungă la niciun rezultat”,

a declarat Angela Merkel la sosirea la summit pentru o nouă zi de negocieri pe care ea a calificat-o drept “decisivă”. “Nu pot spune nici acum dacă va fi găsită o soluţie”, a insistat ea.

Cea mai mare problemă o reprezintă valoarea fondurilor neremabursabile – 500 de miliarde de euro a fost propunerea inițială a Comisiei Europene, apoi suma a tot fost modificată. Suedia ar fi avansat chiar o sumă sensibil mai mică – 150 de miliarde de .

Treptat, valoarea ajutorului economic a fost eclipsată de cererea Olandei, sprijinită și de alte țări, privind legarea banilor de respectarea statului de drept și de reforme structurale.  S-a conturat astfel și o poziție adversă, reprezentată de Ungaria și sprijinită de Polonia, iar negocierile au intrat din nou în impas.

Din surse apropiate discuţiilor, AFP, preluată de Agerpres, a aflat că planul prezentat de preşedintele Consiliului European, Charles Michel, se bucură de o susţinere „importantă”, dar procesul de negociere este în continuare „dificil şi laborios”, afirmă o altă sursă a aceleiaşi agenţii.

Premierul italian Giusppe Conte a apreciat că negocierile sunt „mult mai dificile decât se aştepta” şi a menţionat chiar un “impas”, fără a face alte precizări.

El şi-a manifestat nemulţumirea că “Olanda şi ceilalţi adepți ai austerității nu înţeleg necesitatea unei reacţii puternice”.

Un diplomat olandez recunoscuse deja că propunerea făcută în cursul dimineţii reprezintă “un pas în direcţia corectă”.

Alături de Olanda, din grupul statelor „austere”, care susţin acordarea unui volum cât mai mic de credite nerambursabile pentru ţările afectate mai grav de epidemia de coronavirus, se află Austria, Danemarca şi Suedia. Finlanda are de asemenea o poziţie apropiată de acestea.

“Aşa cum era de aşteptat, este o bătălie grea, o negociere dură, dar mergem în direcţia bună şi a asta e cel mai important”,

a declarat presei cancelarul austriac Sebastian Kurz.

Editare web: Luana Păvălucă

© TUTTI I DIRITTI RISERVATI. Si diffida da qualsiasi riproduzione o utilizzo, parziale o totale, del presente contenuto. È possibile richiedere autorizzazione scritta alla nostra Redazione. L’autorizzazione prevede comunque la citazione della fonte con l’inserimento del link del presente articolo.

Print Friendly, PDF & Email

In merito all'autore

Cristina Adriana Botis

Cristina Adriana Botis

Aggiungi un commento

Clicca qui per commentare

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

SPONSOR

Categorie

ViVicentro.it su Google Play Edicola

Google Play store page

Visita la nostra Pagina Facebook

Canale YOUTUBE Ufficiale

Iscriviti al nostro canale

Aiutaci a darti sempre di più